Park en Landschapsverzorging

Parken en landgoederen worden gekarakteriseerd door grote bomen; zij spelen een
belangrijke rol bij de inrichting en vormen niet zelden op grond van hun leeftijd kostbare
en monumentale elementen in het landschap.

Om dit beeld te behouden dienen ze goed beheerd en verzorgd te worden. Joep Hinzen
Boomverzorging biedt u desgevraagd een contract aan voor periodiek onderhoud.

Ditzelfde geldt voor kleinere landschapselementen,
waarbij te denken valt aan:

  • het beheren van houtsingels en houtwallen;
  • knotten van wilgen en elzen;
  • snoeien van hoogstamfruitbomen;
  • uitdunnen van (bos)plantsoenen;
  • extensief maaibeheer
  • snoeien van hagen
  • aanplanten van inheemse beplanting.
Klik op afbeelding voor meer...